Är det garanti på elektroniska apparater?

Absolut! Hos oss får du alltid minst 1 års fabriksgaranti. Du hittar mer information om varans specifika garantitid i produkttexten. När vi fått tillbaka den reklamerade produkten från dig tar det som regel ca 2 - 5 veckor tills ärendet är klart. Tänk på att garantin inte gäller om varan har hanterats på fel sätt. Var därför noga med att läsa igenom bruksanvisningen innan du sänder tillbaka produkten så att du säkert vet att den behandlats och skötts enligt anvisning. Du undviker på så sätt kostnader som annars kan uppstå om verkstaden inte godkänner ärendet som garanti.