Dropin Hood.

Leksaker & tillbehör från Sunsport

I Dropin Hood gäller det att vara den spelare som kommer närmast de poänggivande områdena. Spelet påminner mycket om boule/boccia men istället för att kasta med klot ska man här kasta med en lång pinne som är nedstucken i en golfboll. Man sätter upp en bana och försöker sedan att träffa så många poäng som möjligt. Den som först når till 50 poäng vinner. Ett roligt utomhusspel för hela familjen!
Observera att spelet kräver lite extra plats.