Hållbarhet på Homeroom


För oss på Homeroom är hållbarhet en viktig fråga. Vi vill att du som kund ska känna dig stolt över ditt hem. Inte bara för hur det ser ut, utan även för hur det påverkar vår värld. Det är vad vårt hållbarhetsarbete handlar om. Vi vill hjälpa dig att göra bra val och vi arbetar för att hela tiden förbättra allt ifrån material i produkterna, transporter, förpackningar och hjälpa våra kunder ta hand om sina produkter på bästa sätt.

Det mest hållbara för vår planet är att du som kund köper produkter som du verkligen gillar och som du vill ha hemma länge! Och vänder vi på det, det sämsta du kan göra, är att köpa en produkt som inte fyller sin funktion såsom god sömn, god sittkomfort, avkoppling eller inspiration.

Vårda dina produkter. Följ våra skötselråd så att du kan leva med din produkt länge. Vissa produkter, såsom trämöbler, kräver lite extra omsorg. Behandla med rätt vårdprodukt på rätt sätt. Är du osäker får du gärna kontakta oss, så hjälper vi dig!
Hållbarhetsmärkta produkter


Vi vill erbjuda våra kunder ett stort urval av hållbarhetsmärkta produkter som är bättre för människa och miljö. Vi arbetar för att öka andelen hållbarhetsmärkta produkter från alla våra leverantörer. Olika certifieringar ställer olika krav. Men gemensamt för alla är att produkter måste inspekteras, kontrolleras och uppfylla de villkor som ställs enligt certifieringarna. Vilken märkning och/eller certifiering en produkt uppfyller hittar du i produktinformationen på vår hemsida, samt på produkten när du har fått hem den. Nedan kan du läsa mer om våra hållbarhetsmärkningar.Better cotton

Better cotton

Homeroom är en stolt medlem av Better Cotton. Better Cotton är en ideell organisation som arbetar för att förbättra den globala bomullsproduktionen. Detta görs genom att lära bomullsodlare använda mer hållbara metoder.
Better Cotton sprider riktlinjer för en mer hållbar och resurseffektiv bomullsproduktion med minskad vatten- och kemikalieförbrukning, ökad bomullsavkastning och förbättrade arbetsvillkor. Better Cotton ingår i ett massbalanssystem och kan inte fysiskt spåras till slutprodukter. För mer information, besök bettercotton.org/learnmore.
Homeroom har åtagit sig att 100% av vår bomull ska vara mer hållbar bomull senast 2023. Mer hållbar bomull innefattar Better Cotton, återvunnen bomull och ekologisk bomull
Ekologisk textilGOTS - Global Organic Textil Standard

GOTS - Global Organic Textil Standard


Är en internationell ekologisk märkning för kläder och textil som uppfyller både sociala och miljömässiga krav. Standardens krav tar hänsyn till hela värdekedjan från råvara till färdig produkt, från odling, plockning, beredning och tillverkning av själva plagget. En textilprodukt måste bestå av minst 70 % ekologisk fiberråvara för att kunna få GOTS märkas.


GOTS har 2 olika klassificeringar:

Klass 1: En produkt måste bestå av minst 95% certifierad ekologisk fiber för att GOTS-loggan ska få användas. Övriga 5% får vara icke ekologisk natur- eller syntetfiber.

Klass 2: För produkter med 70-95 % ekologisk fiber används en annan variant där det ekologiska innehållet i % måste anges.Ekologisk textil


OCS – Organic Content Standard

OCS – Organic Content Standard


Är en märkning för ekologiskt textilt material. Standarden bekräftar ekologiskt innehåll och mängd ekologiskt material i slutprodukten, genom att spåra och kontrollera processerna och dess ursprung. OCS ställer inga krav gällande kemikalierestriktioner, miljömässiga aspekter i produktionsprocessen (vatten- och energiförbrukning), sociala aspekter, laglig efterlevnad till skillnad från GOTS utan endast att den består av ekologisk odlad fiber.


OCS har 2 olika klassificeringar:

Klass 1: OCS 100 garanterar 100 % ekologiska material i en produkt.

Klass 2: OCS Blended garanterar 5-95 % ekologiska material.
Återvunnen textil


GRS – Global Recycling Standard

GRS – Global Recycling Standard


Är en internationell märkning för spårning av minst 50% återvunnet textilt material i en slutprodukt. Standarden tar hänsyn till hela kedjan och omfattar hela produkten eller tyget från råmaterial till slutlig produkt.
Den säkerställer att materialet innehåller återvunna delar och omfattar även miljömässiga faktorer, kemikalierestriktioner och sociala aspekter.


GRS har 2 olika certifieringar:

Klass 1: Endast produkter som består av minst 50 % återvunnet material får märkas med GRS. Om en produkt inte består av 100% GRS certifierat innehåll måste detta framgå tydligt.

Klass 2: Produkter med flera olika återvunna material måste deklarera detta i angivet % för varje material.RCS – Recycling Claim Standard

RCS – Recycling Claim Standard


Är en märkning för spårbarhet av återvunnet textilt material. RCS ställer inga krav vad gällande miljömässiga aspekter i produktionsprocessen (vatten- och energiförbrukning), sociala aspekter, säkerhetsrelaterade frågor och lagstiftning. RCS täcker för produkter som består av 5 – 100% återvunnet material.


RCS har 2 olika certifieringar:

Klass 1: RCS 100 garanterar 100 % återvunnet material i en produkt.

Klass 2: RCS OCS Blended garanterar 5-95 % återvunnet material.

MiljömärkningarEU Ecolabel

EU Ecolabel


Är EU:s No 66/2010 officiella miljömärkning som tar hänsyn till produktens miljöbelastning ur ett livscykelperspektiv från råvara till avfall. Produkten måste uppfylla höga krav på miljö, funktion och kvalitet för att kunna EU Ecolabel certifieras. En produkt som är EU Ecolabel-certifierad garanterar begränsning av användning av skadliga ämnen för hälsan och miljön samt minskad vatten- och luftföroreningar i produktionen.
Svanen

Svanen


Är en miljömärkning som tar hänsyn till medvetna val för miljön. Textil som är Svanen-märkt är tillverkade med så låg miljöpåverkan som möjligt i alla led i produktionen, från färdig råvara till färdig produkt. Svanen är även en garanti för att produktionen och produkten uppfyller hårda miljö-, hälso- och kvalitetskrav kontrollerade av en oberoende tredje part.
FSC – Forest Stewardship Council

FSC-certifierat trä


Trä är ett förnyelsebart naturmaterial. Homeroom jobbar med FSC®-certifierad trä som garanterar att träfibern kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk. På så vis försäkrar vi oss om att materialet inte kommer från illegal avverkning eller skövling, som inte tar hänsyn till de sociala och legala aspekterna. Alla trä-produkter följer EU:s timmerförordning för lagligt avverkat trä.
European Flax

European Flax


Är en premiummärkning för hög kvalitativ lin. Produkter som är European Flax-märkta garanterar att linet kommer från odling som tar hänsyn till miljön, ur aspekterna: ingen konstbevattning, inga genmodifierade grödor och inget spill. Passar utmärkt även för Cradle to Cradle certifiering.


För att en produkt skall kunna märkas upp som European Flax måste den bestå av 100% European Flax-certifierad lin. Den slutliga produkten måste bestå av en materialkomposition av 100% lin eller minst 50% linblandning. Blandning med övriga fibrer kan bestå av som högst 50% av totala materialkompositionen, dock får den inte bestå av ocertifierad lin.


Kravet för att kunna märka på produkten att den är European Flax är att produkten och leverantören är certifierad och garanterar spårbarhet i hela produktionsprocessen från planta till fiber.
OEKO-TEX Standard 100®

OEKO-TEX Standard 100®


Är ett test- och certifieringssystem för textila produkter i alla produktionsled. Oeko-tex granskar så att produkterna inte innehåller hälsofarliga ämnen som är reglerade inom EU:s REACH kandidatlista över förbjudna ämnen. Oeko-Tex är en humanekologisk märkning. Oeko-tex har 4 klassificeringar baserade på tester utifrån textiliernas användningsområden. Ju mer hudkontakt och känsligare hud, desto högre humanekologiska krav måste uppfyllas. Klass 1 testas enligt de allra strängaste kriterierna.


OEKO-TEX Standard 100® har 4 olika certifieringar:

Klass 1: Testas på textilier och textila leksaker för barn upp till 3 år som exempelvis underkläder, sparkbyxor, bäddutrustning, tygleksaker, etc.

Klass 2: Testas på textilier som kommer i direkt hudkontakt med en stor del av sin yta som exempelvis underkläder, sängkläder, frotté, skjortor, blusar, strumpor, etc.

Klass 3: Testas på textilier som inte alls eller bara med en mindre del av sin yta kommer i kontakt med huden som exempelvis jackor, rockar, mellanlägg etc.

Klass 4: Testas på inrednings- och dekorationsmaterial som exempelvis dukar, draperier, möbeltyger, madrasser etc.*Oeko-tex Standard 100® är en humantoxikologisk märkning och klassificeras inte under A Better Choice.Säkra produkter


Kemikalier


Homeroom ställer höga krav och restriktioner på kemikalier som alla våra leverantörer måste följa. Det viktigaste för oss är att människan och miljön mår bra och därför måste vi veta vilka kemikalier som används och vilka effekter de har.

Homeroom ställer höga kemikaliekrav och vi håller oss kontinuerligt uppdaterade på rådande lagstiftning, där bland annat EU:s kemikalielagstiftning REACH ingår. För oss är det viktigt att vi vet vilka kemikalier som används och vilka effekter dessa har på människan och miljön. Vi har en kemikaliepolicy med krav och restriktioner som alla våra leverantörer förbinder sig till att följa. Vi är konsekventa och agerar lika på samtliga av våra marknader. Inga produkter med underkända kemikalietester skickas ut till försäljning.

Homeroom är restriktiva mot produkter som innehåller antibakteriella ämnen, PVC, flamskyddsmedel och perfluorerade ämnen. Vi arbetar aktivt med att fasa ut dem ur vårt sortiment.Barnsäkerhet


På Homeroom arbetar vi ständigt för att garantera barnsäkerheten på våra produkter. Alla produkter ska vara säkra så att barn inte kan skada sig vid användning. Alla leksaker är CE-märkta där det krävs enligt EU:s leksaksstandard.
Hållbara transporter


Att ta hand om miljön är avgörande för kommande generationer. Därför arbetar vi på Homeroom ständigt med att minimera vår miljöpåverkan.Mål: Klimatneutrala transporter


En av våra största effekter när det gäller utsläpp av koldioxid orsakas av transporten av våra produkter, från leverantörer till lager och vidare till våra kunder. Vi strävar efter att arbeta mer proaktivt med våra transportörer för att effektivisera transporter och minska utsläppen.

Vi kan idag erbjuda fossilfria leveranser i ett fåtal städer, men fler städer kommer!

Parallellt med att minska våra faktiska utsläpp och få fossilfria leveranser till våra kunder, klimatkompenserar vi sedan 2019 för 100% av utsläpp från våra transporter. Klimatkompensationen sker i ett CDM- och Gold Standard-certifierat vindkraftsprojekt i Kina - CECIC HKC DANJINGHE WIND FARM PROJECT – via Tricorona. Genom att klimatkompensera bidrar vi till minskade koldioxidutsläpp i Kina där en stor del av vår produktion sker.

Klimatkompensation certifiering:

CDM

Clean Development Mechanism


Är FN:s egen certifiering och uppfyller Kyotoprotokollets kriterier om att löpande fastställa hur stor klimatnyttan är. CDM-projekt är ofta investeringar i förnybar energi och projekten bidrar till en hållbar utveckling i genomförandelandet och ger positiva effekter både miljömässigt och ekonomiskt såväl som socialt.
Gold Standard

Gold Standard


Är en global ideell stiftelse som startades 2003 av bland annat WWF International och Greenpeace International. Det är den enda certifieringsstandard som är godkänd och betrodd av mer än 80 internationella miljöorganisationer. Gold Standard är en kvalitetsstämpel för klimatkompensationsprojekt och har strikta förhållningsregler och krav på socialt ansvarstagande samt hållbar utveckling för klimatkompensation.