The Reflective One, Character, H14

Prydnadssaker från Kähler

The Reflective One (Den reflekterande) ingår i en serie med fem spännande figurer som var och en har sin egen historia och personlighetsdrag och är formgivna som människor som befinner sig på olika platser i livet. Den reflekterande ger plats för eft…